Curriculum Vitae

Mijn kennis en ervaring heb ik opgedaan in functies, met een sterk accent op financiën, vastgoed en organisatieverandering, in de non profit, de overheid en het bedrijfsleven. Op de achtergrond spelen de studies lucht- en ruimtevaart en “technische bedrijfskunde” aan de TU-Delft en opleidingen als schaduwmanager en toezichthouder. Met name door de studie lucht- en ruimtevaart heb ik een open oog voor innovatieve ontwikkelingen.

Als interim-bestuurder en visitator heb ik mijn ervaring opgedaan bij een groot aantal corporaties met een forse diversiteit in omvang en bestuurlijke problematiek. Zoals de governance, de integriteitscultuur, de financiering, de financiële sturing en verantwoording, het risicomanagement, de ontwikkeling en het strategisch beheer van het vastgoed en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Tevens heb ik intensief samengewerkt met huurderorganisaties en raden van toezicht. Door deze ervaringen ben ik me bewust van de rollen en de verschillen in verantwoordelijkheden tussen toezichthouders, de bestuurder en de belanghouders.

Persoonlijke kernwaarden zijn voor mij integriteit, een enthousiasmerende en positiefkritische instelling en het zoeken naar en vinden van draagvlak.

Opleiding       

Ingenieur TU-Delft, L&R en "Technische Bedrijfskunde", afgestudeerd op onderhoudsorganisatie.

Commissarissencyclus Ned. Centrum Commissarissen en Directeuren op Nijenrode.

Finance and Accounting MCE te Brussel, Coaching/Schaduwmanagement NVIM.

Visitator en  Auditor INK. Trainingen, zoals Strategisch Omgevingsmanagement, Project- en Risicomanagement, Sturen op maatschappelijk rendement, Waardesturing en assetmanagement, Leidinggeven aan verandering en Emoties als leidraad.

 

Diversen        

Ex-bestuurslid Huurdersvereniging Amsterdam, de stedelijke koepel van bewonersverenigingen.

 

Werkervaring

1994 – heden     Staargaard management consultancy B.V.

Als voorzitter is, sinds 2011, leiding gegeven aan zeven visitatiecommissies en zitting genomen als visitator in een zestal andere commissies. In 2017 is, als voorzitter, leiding gegeven aan een visitaties met een experimenteel karakter voor de SVWN. In 2018 is het accent verlegd naar het inhoudelijk voorbereiden van ruim 25 visitaties.

Interim bestuurder en manager in non profit- en overheids-organisaties,

zoals woningcorporaties, politiekorpsen en het hoger onderwijs. In de

volkshuisvesting zijn bestuurlijke opdrachten uitgevoerd bij de corporaties

Parteon, Talis, St.Joseph, Goede Stede, Bouwcorporatie Heerenveen en

Patrimonium Woningstichting (PWS) en van Rooij Makelaardij BV.

 

 

1989 – 1993     Nijenrode, Universiteit voor bedrijfskunde te Breukelen

Directeur Financiën en Beheer. Leiding geven aan Financieel-economi­sche

Zaken, het Rekencentrum, de Universiteitsbibliotheek en de Algemene en

Horeca Diensten. Voorbereiden nieuwbouw Aula en renovatieprojecten.

Opzetten van meerjarenplanning, financiering en interne doorbelasting.

Ontwikkelen van  de IT-structuur op het landgoed en de ICT in het onderwijs

en onderzoek.

 

1985 - 1989     Erasmus Universiteit Rotterdam

Directeur Materieel, Tech­nisch en Bouwbeheer. Leiding geven aan het

Bouwbureau en de technische, facilitaire en arbodiensten op de complexen

Hoboken en Woudestein. Integreren van organisatieonderdelen na een fusie.

Ontwikkelen en realiseren van  nieuwbouw en renovatie op beide

complexen. Opzetten van meerjaren- en scenarioplanning en verdieping

van het bekostigingsmodel voor het onderwijs.

 

1980 – 1985     Tebodin, Raadgevende Ingenieurs B.V. te Den Haag

Project manager/adviseur. Leiding geven aan energiestudies en het

realiseren van technische innovaties in het Stationsgebouw en de Pieren op

de Luchthaven Schiphol met continuïteit van de afhandelingsprocessen.

 

1976 – 1980      Vroom & Dreesmann Nederland B.V. te Amsterdam

Adjunct-onderdirecteur Kosten.Ontwikkelen van het strategisch en

technisch vastgoedmanagement binnen de DivisieWarenhuizen (85

warenhuizen, 25 Vendets en 20 distributiecentra). Integreren van

organisatieonderdelen na een fusie,introduceren van management

werkgroepen en bedrijfsvergelijkend onderzoek. Opzetten van de

meerjarenplanning voor de bedrijfsinvesteringen.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
01.12 | 18:29
Home heeft ontvangen 7
Je vindt deze pagina leuk