Straffen is goed, vergeven is beter

FD Outlook/Essay, zaterdag 26 juli 2014.

In de parlementaire enquetecommissie over corporaties kwamen "boeven", zoals Mollenkamp en Staal aan het woord, maar ook "berouwvolle zondaars" zoals Kromwijk en Zwarts (van het schip). Onmiddellijk klinkt de roep om meer toezicht en strenge sancties.

Hóe met deze mensen om te gaan, als we willen werken aan het herstel van het vertrouwen in de sector?

Canoy roept op tot reflectie en refereert aan theologisch onderzoek naar de rol van vergeving.
Hij komt tot de conclusie een duidelijk onderscheid te maken: hard aanpakken van de boeven en vergeven van de zondaars".
"De maatschappelijke winst van zo'n gedifferentieerde aanpak is groot..... omdat door een proces van vergeving de maatschappij duidelijk wordt gemaakt, dat de sector een toekomst heeft als die van zijn fouten leert..."

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
01.12 | 18:29
Home heeft ontvangen 7
Je vindt deze pagina leuk