Efficiency grote corporaties stelt teleur!
Uit de benchmark van Aedes, visitatierapporten en een recent proefschrift komt naar voren, dat de grote corporaties matig presteren op hun interne efficiency. Een van de oorzaken vormt de omvang en spreiding in het verzorgingsgebied. Zo heeft Mooiland 27.000 woningen in 131 gemeenten! Mooiland doet er nu wat aan, het concentreert zich op drie kernregio's, maar zou haar woningen buiten deze regio's aanzienlijk voortvarender kunnen afstoten naar lokale spelers. Ik noem hier Mooiland, omdat het een prachtig voorbeeld is van de fusiecorporaties die, onder het mom van efficiencywinst uitgroeiden tot vrijwel onbeheersbare woonmolochen.

Is small dan toch ook hier beautiful?

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
07.08 | 13:45
Home heeft ontvangen 6
Je vindt deze pagina leuk