Een kantelpunt in de volkshuisvesting?
De afgelopen week een drukke periode afgesloten met een vijftal visitaties bij kleine corporaties met 370 tot 3000 woningen.
Het beeld dat zich opdringt is, dat het corporaties zijn die financieel kerngezond zijn: er is in de afgelopen jaren sterk gestuurd "op rijkdom", met tegelijkertijd een investeringsstop op nieuwbouw en een soberder bedrijfsvoering met verlaging van de personeelskosten.
Het sturen op dominante risico's is een rationele gedragslijn in een periode met grote onzekerheden, in dit geval in de landelijke regelgeving.
Maar op dit moment zitten we op een kantelpunt: de wetgeving is uitgekristalliseerd, de risico's zijn langzamerhand bekend en kunnen in de begroting worden mee gecalculeerd.
En zie daar, nog steeds een prachtig financieel perspectief!
Wat nu te doen met dit overmaat aan vermogen?
De meeste corporaties hebben een oudere woningvoorraad met lagere Energie-labels, dat wil zeggen relatief hoge woonlasten voor de sociale huurders in de goedkoopste woningen.
We hebben nu een punt bereikt, dat de mindset bij bestuur en toezicht drastisch kan kantelen: van sturen op een financieel surplus naar versneld investeren in de oude, goedkope voorraad. Blijven bezuinigen voor een soberder bedrijfsvoering en tegelijkertijd de extra investeringsruimte benutten voor het versneld opwaarderen van de bestaande voorraad en vooral vergroten van de betaalbaarheid van de sociale huurders!
Daarmee wordt een tweeledig doel bereikt: de vrije bestedingsruimte van de doelgroep neemt toe, evenals de kwaliteit van de voorraad.
Een dubbelslag dus, niet zoals voorheen met voorzichtige stapjes, maar fortissimo met een blik op het behoud van een redelijke financiƫle gezondheid op de langere termijn.
Daar staat de sector toch voor?!

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
01.12 | 18:29
Home heeft ontvangen 7
Je vindt deze pagina leuk