Vermogen corporaties stijgt met tientallen miljarden
De Woonautoriteit beoordeelt jaarlijks de financiële gezondheid van de corporaties. Voor dit oordeel bepaalt de autoriteit het zgn. genormaliseerde volkshuisvestelijke vermogen, waarmee de corporaties met elkaar kunnen worden vergeleken, Dit is nodig, omdat de waarderingssystematiek bij corporaties verschilt: het kan op basis van de historische kostprijs met annuïtaire dan wel lineaire afschrijving, de bedrijfswaarde dan wel de marktwaarde. Door de introductie van de marktwaarde kan de waardering en daarmee de solvabiliteit EV/TV aanzienlijk worden verhoogd.
Per 1 januari 2016 zijn alle corporaties verplicht de waardering op marktwaarde toe te passen.
In het bijgaande FD-artikel wordt een onderzoek door Deloitte aangehaald. Deloitte concludeert, dat het eigen vermogen van de woningcorporaties met € 30 mld. zal toenemen. De gemiddelde bedrijfswaarde van een woning stijgt dan van € 50.000 naar een gemiddelde marktwaarde van € 90.000. Een toename van 80% in het vermogen en de solvabiliteit.
Daarmee lijken alle continuïteitsproblemen bij de corporaties opgelost. Maar helaas, "CASH BLIJFT KING", maar daar is de extreem lage rentestand weer goed voor.......

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
01.12 | 18:29
Home heeft ontvangen 7
Je vindt deze pagina leuk