"Hubert, Maseratie, Möllenkamp, de Zonnekoning van Rochdale", staat weer volop in het zonnetje, nu hij sinds gisteren weer voor de rechter staat.
In bijgaand artikel in het FD van 16 oktober gaat Annet Aris in zijn algemeenheid op deze vraag in aan de hand van haar persoonlijke ervaring en de resultaten van onderzoek bij INSEAD.
Er blijken drie sterke indicatoren te zijn, die de kans dat er wat misloopt groter maken, vooral als ze in combinatie optreden:
1. langdurige en zeer ambitieuze groeiverwachtingen. Vooral bedrijven die een aantal jaren een opwaartse ontwikkeling hebben doorgemaakt voelen een grote druk die lijn door te trekken. Als de realiteit blijkt tegen te vallen, is de verleiding groot gekke sprongen te maken, om zo beloften waar te maken. Het is aan de toezichthouders na te gaan of er steekhoudende argumenten te vinden zijn voor het daadwerkelijk realiseren van van deze beloften;
2. een hiërarchische cultuur. Vaak gaat die samen met de angst van mensen om misstanden te signaleren. Een signaal is de mate waarin jonge mensen en de mensen aan de frontlijn in staat worden gesteld hun zegje te doen. Zij adviseert direct contact met deze mensen en regelmatige medewerkers-tevredenheidsonderzoeken met pregnante vragen over cultuur en transparantie;
3. rommelige controlesystemen met opportunistische aanpassingen. Een wisseling van de accountant met een paar frisse ogen kan hier wonderen doen, evenals het aanstellen van eigenzinnige persoonlijkheden in de leiding van de controlefuncties.

Nu weer terug op de intro: Móllenkamp als symbool voor de uitwassen in de sector, evenals Erik Staal, ook zo'n icoon uit nog niet zo lang vervlogen tijden.
Beiden namen en kregen de ruimte van de falende in- en externe toezichthouders, die verslaafd waren geraakt aan alle successen die beide heren hadden weten te realiseren.

Uit de benchmark van Aedes, visitatierapporten en een recent proefschrift komt naar voren, dat de grote corporaties matig presteren op hun interne efficiency. Een van de oorzaken vormt de omvang en spreiding in het verzorgingsgebied. Zo heeft Mooiland 27.000 woningen in 131 gemeenten! Mooiland doet er nu wat aan, het concentreert zich op drie kernregio's, maar zou haar woningen buiten deze regio's aanzienlijk voortvarender kunnen afstoten naar lokale spelers. Ik noem hier Mooiland, omdat het een prachtig voorbeeld is van de fusiecorporaties die, onder het mom van efficiencywinst uitgroeiden tot vrijwel onbeheersbare woonmolochen.

Is small dan toch ook hier beautiful?
Mooie quote die ik u niet wil onthouden: "voor alles waarvoor Erik Staal ooit uis geprezen betalen anderen nu dubbel en dwars de prijs".
Zopfi bepleit, dat de baten van de collectieve garantiestructuur in de volkshuisvesting ook daadwerkelijk bij de participanten terecht komen en voorkomen wordt, dat vooral ambitieuze en opprtunistische bestuurders ermee aan de haal gaan.

FD Outlook/Essay, zaterdag 26 juli 2014.

In de parlementaire enquetecommissie over corporaties kwamen "boeven", zoals Mollenkamp en Staal aan het woord, maar ook "berouwvolle zondaars" zoals Kromwijk en Zwarts (van het schip). Onmiddellijk klinkt de roep om meer toezicht en strenge sancties.

Hóe met deze mensen om te gaan, als we willen werken aan het herstel van het vertrouwen in de sector?

Canoy roept op tot reflectie en refereert aan theologisch onderzoek naar de rol van vergeving.
Hij komt tot de conclusie een duidelijk onderscheid te maken: hard aanpakken van de boeven en vergeven van de zondaars".
"De maatschappelijke winst van zo'n gedifferentieerde aanpak is groot..... omdat door een proces van vergeving de maatschappij duidelijk wordt gemaakt, dat de sector een toekomst heeft als die van zijn fouten leert..."

Een dilemma: het zakelijke bedrijfsbelang eist nu eenmaal het inspelen op de juridische realiteit en het afwegen van interne onrust tegenover externe, morele verontwaardiging.
Een gang naar de rechter levert een vergelijkbaar financieel nadeel met grote, langdurige, interne onrust.
En dus ....... toch maar afkopen?!

Nieuwe commentaren

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
07.08 | 13:45
Home heeft ontvangen 6