Visitator bij corporaties

Op weg naar een goede visitatie?

De Governancecode en de Woningwet 2015 omvatten de noodzaak voor elke corporatie zich eens in de vier jaar te laten visiteren. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) draagt zorg voor een uniforme methodiek en de bewaking van de kwaliteit van de uitvoering.
Doel van de visitatie is het in beeld brengen en transparant maken van de daadwerkelijke, concrete maatschappelijke prestaties. De beoordeling richt zich op de laatste vier jaar met een blik op de toekomst. En beschouwt de volgende perspectieven, afzonderlijk en in onderlinge samenhang: de externe opgaven en de ambities van de corporatie, de belanghebbenden en de financiële mogelijkheden. Tot slot een oordeel over de governance, de kwaliteit van bestuur en toezicht.

Een visitatieteam bestaat in het algemeen uit een voorzitter, één of meerdere visitatoren en de secretaris, afhankelijk van de omvang van de corporatie.

De eerste visitatie heb ik, als voorzitter, in 2011 uitgevoerd. Sindsdien zijn t/m 2016 10 visitaties gerealiseerd bij sterk uiteenlopende corporaties. In 2017/2018 volgt nog een visitatie met een experimentele setting voor de SVWN en daarna ben ik ingezet voor het inhoudelijk voorbereiden van ruim 25 visitaties.

Met deze ervaring ben ik ook uitstekend in staat uw corporatie te ondersteunen bij de voorbereiding van een volgende visitatie: dan gaan we voor een betere presentatie!

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

20.05 | 00:33

Groet, Paul Asselbergs

...
01.12 | 18:29
Home heeft ontvangen 7
Je vindt deze pagina leuk